Dobrý den. Nedávno nám hackli web, tak prozatím aspoň funguje Facebook.

Přejít na Facebook @casopiskroky >>>

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 23.12.2017
OMLUVA
Vážení a milí čtenáři Kroků, moc se omlouváme, tentokrát totálně nezvládám a poprve v historii Kroků se bude prosincové číslo tisknout až v lednu. Čím ten skluz? Dá se to svést na mé zdravotní problémy, o kterých jsem už párkrát psal, takže se nebudu opakovat. Sečetlo se ještě pár dalších zpoždění, nedomyšlenosti a přehlédnutí a najednou už je pozdě. Tiskárna ani rozesílací firma mezi svátky nefungují.

Šéfredaktorka Vám přeje požehnané sváteční dny, moudrost, pokoj a radost do všech dnů přícházejícího roku! ... a já se připojuju. Honza

 

Pro ty, kteří se na facebook nedostanou, alespoň základní a kontaktní údaje (zkopírováno z Facebooku @casopiskroky):

KROKY - křesťanský časopis pro všechny školou povinné a přátele

Impressum:

Založeno roku 1994.

Vychází 6x do roka. Cena 45,–Kč (od r. 2009 do 2016 bylo o 5,- Kč méně, v roce 2017 jsme museli zdražit), celoroční předplatné 270,–Kč. Objednávejte na adrese redakce. Chcete-li odběr ukončit, sdělte to prosím písemně nebo e­-mailem, ne tím, že nezaplatíte. Z evidence vyřazujeme pouze na základě písemného sdělení.

Odpovědný redaktor: Irena Zemanová

Adresa redakce a administrace (pro dotazy, objednávky předplatného, objednávky starších čísel nebo ukázkového čísla):
Táborská 72, 61500 Brno,
tel: 548 539 397,
e-mail: kroky@kroky.cz.

Bankovní spojení: 2801116774/2010 (nové od 12/2016),
variabilní symbol: číslo uvedené u vaší adresy na adresním štítku každé zásilky;
konstantní symbol: 0379 při platbě složenkou, 0378 při platbě z účtu.

Tématická skupina 13B/A8, reg. zn. MK ČR E 6913, ISSN 1212–0979.

Autoři přispívají bez nároku na honorář.

PS: Hledáme někoho, kdo uvede KROKY do digitálního světa!