Kroky

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Home O NÁS POZDRAV PRO RODIČE
POZDRAV PRO RODIČE
Úvodník 2016-3
POZDRAV PRO RODIČE - POZDRAV PRO RODIČE

Slovo čtenářům

Školní rok a s ním i školáci dobíhají do cíle – ukončení tohoto školního roku. Čeká na ně hodnocení v podobě vysvědčení. Někdo ho přinese domů s radostí a hrdostí, jiný třeba s vědomím, že mohl pro dobrý výsledek udělat víc.

Prázdniny vnímáme jako čas pro zasloužený odpočinek, někdo si to představuje jako slastné nicnedělání. Ale – odpočinek může být dvojí: aktivní a pasivní. Pasivní, to je to nicnedělání, které ovládal hloupý Honza z pohádek. Kdo pracuje hodně hlavou, může odpočívat při sportu nebo fyzické práci, kdo je unaven z fyzické práce či intenzivního sportování, může odpočívat s knížkou v ruce. Tomu říkáme odpočinek aktivní.

V tomto čísle se v několika článcích dočtete o tom, jak je to s využíváním času, využíváním příležitostí, jaké při tom můžeme dělat či nedělat chyby, jestli jdou nebo nejdou napravit.

Opět se seznámíte se dvěma významnými Čechy, opět je tu inspirace pro krásný výlet s rodiči nebo dorostem či klubem, hlídkou.

Žijeme v krásné zemi, máme svobodu, o válce a bojích jen slyšíme nebo čteme. Máme hodně důvodů k vděčnosti, máme hodně důvodů přimlouvat se za ty křesťany, kteří žijí v jiných podmínkách. Bůh má všechno dění na světě pod kontrolou. On o každém svém dítěti ví a je mu nablízku. Job tomu, co se s ním a kolem něho děje nerozuměl, ale Bohu nepřestal důvěřovat a dobře udělal.

Milí čtenáři, přejeme vám, abyste o prázdninách a dovolených využívali příležitosti obdivovat krásu Božího stvoření a aby vám bylo dobře v Jeho blízkosti.

Za spolupracovníky zdraví Irena Zemanová

 
Úvodník 2016-2
POZDRAV PRO RODIČE - POZDRAV PRO RODIČE

Slovo čtenářům

Milí čtenáři,

jsem ráda, že držíte v rukou druhé letošní číslo časopisu KROKY. Setkáte se v něm s několika tématy:

Druhou neděli v květnu je pravidelně Den matek. My si ho připomeneme dvěma obrázkovými stránkami. Ty nám napoví, jak je možno jim udělat radost, jim pomáhat – třeba vlastním úklidem. Ale zmínka je i o Josefově mamince. Ta to vůbec neměla v životě jednoduché.

Maminky jsou ty, které nám dělají domov, pro nás znamenají domov – s nimi jsme doma. Nejen fyzicky, ale třeba jen v mysli nebo na cestách.

Kde se cítíš dobře – jako doma? Kam patříš? A kde máš občanství? O tom je písnička – pro všechny čtenáře bez ohledu na věk.

Domorodce si představujeme nejčastěji jako obyvatele vzdálených krajin. I s těmi se setkáme v rozhovoru, který měla Terka s křesťany, kteří opustili své domovy, protože jim hrozila pro víru v Pána Ježíše v jejich domovině smrt. Ale představte si, že někdo může žít v České republice, tedy v Evropě a přesto být domorodcem.... Jakým? O tom se můžete dočíst v článku misionáře Radka Kalenského.

Přejeme si, abychom se dobře vyznali a dobře se cítili v naší domovině – České republice, proto nás jejími krásami provází Anička; a abychom byli hrdí na Čechy – ve světě známé osobnosti – nám je představuje Lída s Helčou.

Ale všem vám i nám přeji, abychom každý den udělali aspoň jeden krok směrem k cíli = nebeskému domovu, kde svým dětem připravuje místo sám Pán Ježíš.

Irena Zemanová se spolupracovníky

 
Úvodník 2016-1
POZDRAV PRO RODIČE - POZDRAV PRO RODIČE

Slovo čtenářům

Jsem ráda, že se KROKY opět mohly rozejít za svými čtenáři, a že můžete mít v rukou první letošní číslo časopisu pro školáky a jejich přátele.

Časopis je to originální z několika pohledů:

 • je odborný, protože jeho záměrem je seznamovat – zvlášť mladé čtenáře – s Biblí, Bohem, Ježíšem Kristem a životem s ním.
 • Na jeho vydávání spolupracuje obvykle 16 lidí z 8 evangelikálních církví,
 • z nichž 3 jsou mladší než 18 let.
 • Jde o vlastní tvorbu, překlady jsou použity zcela výjimečně.
 • V současné době zařazujeme i články o naší krásné vlasti a o přínosu českých lidí pro světovou vědu a kulturu.
 • Některé články jsou záměrně zpracovány tak, že mohou být inspirací pro učitele předškoláků (Kuba z Oveček).
 • Jiné přináší náměty vhodné k rozhovorům v nedělní škole nebo dorostu či s rodiči při společných chvílích.

Jsme vděčni za svobodu, kterou máme. Chceme jí využívat pro pozvání a povzbuzení na cestě ke Kristu a s Ním i za Ním.

Vždyť máme nejen zaslíbení, ale i zkušenost Božího vedení, Jeho ochrany a pomoci.

Do dalšího roku můžeme spolu s biblickým Davidem prosit: Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.(Žalm 17,5 a 119,133). Abychom časem při pohledu zpět mohli říct: Naše srdce se neodklonilo jinam, naše kroky neodbočily ze tvé stezky.(Ž 44,19)

To je naše přání pro nás i pro vás!

Za celý tým zdraví Irena Zemanová

 
Úvodník 2015-6
POZDRAV PRO RODIČE - POZDRAV PRO RODIČE

Slovo čtenářům

KROKY vychází od roku 1998 a právě držíte v rukách jeho poslední letošní číslo.

Zatím nevíme, jestli KROKY budou vycházet a za svými čtenáři přicházet i v příštím roce. Zatím nevíme, jak vyjdeme s financemi a čtenářů ubývá, i když těm, kdo je čtou, se líbí, přinášejí zábavu i poučení, inspirace. ALE – už v tomto čísle jsme otevřeli nové téma o krásách naší vlasti „Hurá na výlet!“ a s novými autory pokračujeme v rubrice „Světoznámí Čechové“. Máme tři nové spolupracovnice, z nich dvě mají maturitu teprve před sebou. Z toho máme radost.

Určitě by stálo za pokus, zeptat se kamarádů, které znáte z jiných sborů nebo z nějakých pobytů, jestli za nimi KROKY chodí. K propagaci vám můžeme poslat starší čísla i několik celých ročníků.

Stále jsou školáci a jejich přátelé, kteří o tomto specielním časopisu nevědí. Užívám slovo specielní záměrně, protože je to časopis hlavně pro školáky a taky trochu pro rodiče a vedoucí besídek a dorostů. A je to časopis o Bibli, o Bohu, Pánu Ježíši a životě s ním, jak ho prožívají vaši vrstevníci nebo prožívali dospělí, když taky chodili do školy.

Končíme další kaledářní rok. Pro někoho snad nebyl zvlášť významný, ale někdo prožil třeba velké překvapení nebo nějakou důležitou změnu v životě. Co nás čeká v příštím roce, nevíme. Pokud je Tvůj život v rukou Pána Ježíše, když jsi Mu ho odevzdal, jsi v bezpečí. A s důvěrou, radostí a vděčností si připomínej zaslíbení, která nám zanechal ve svém Slovu a všechno, čím Tě Bůh každý den obdarovává a čím Ti připomíná svou lásku a Tvou důležitost.

Abyste vykročili jistým krokem správným směrem přeje vám všem čtenářům

Irena Zemanová se spoluoracovníky

 
Úvodník 2015-5
POZDRAV PRO RODIČE - POZDRAV PRO RODIČE

Slovo čtenářům

Milí naši čtenáři, když připravuji další číslo časopisu a dávám dohromady příspěvky jednotlivých spolupracovníků, přemýšlím nad tím, jestli je čtete taky s takovým zájmem, jako já. Velmi si vážím toho, že prostřednictvím Kroků mohou uplatnit své dary a mnohé z nás obohatit tím, že se sdílí s tím, co prožívají, se svými zkušenostmi a také tím, jak k nim mluví Boží Slovo.

Původně to byl časopis pro školáky a mohl oslovovat i učitele nedělních škol (Kuba i předškoláků) a dorostu tím, jaká nabízel témata k zamyšlení a diskuzi. Je moc důležité, abychom všichni – děti i dospělí uměli samostatně myslet a svoje myšlenky formulovat. Ke správné diskuzi je třeba předmět hovoru znát, svoje myšlenky umět jasně formulovat aniž bychom napadali a uráželi další diskutující. S tím se v současné době v médiích moc nesetkáváme. „Oblékat“ myšlenky do slov a vět je něco úplně jiného, než mluvit v holých větách nebo posílat stručné SMS. Čeština je krásná řeč, bohatá na vazby a výrazy, které se někdy dost těžko překládají, protože to v jiné řeči ani tak vyjádřit nejde. Čeští PÍSMÁCI byli známí tím, že rozuměli a mluvili dobře česky – byli ovlivněni češtinou Bible Kralické, kterou četli, i když tím v určité době hodně riskovali.

Jsme rádi, že Kroky přichází s nabídkou četby a inspirací i pro rodiče (články Awana). Rodina, to jsou rodiče a děti a zvlášť společně strávený čas. Toho je málo. Proto raděj tím a nad tím, co je důležité.

K tomu moudrost, pokoj a radost přeje

Irena Zemanová a spolupracovníci

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL