Kroky

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
ČÍSLO 1/09
POSTAVA PRO DETEKTIVY – Není bláto jako bláto
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

... „Kdo zhřešil, Rabbi? On nebo jeho rodiče?“ ptá se jeden z nich.
Hřích – nehřích, nevidím přece od narození, po­myslím si, jen kdyby upustili nějaké drobné.
„Tak proč je ten muž slepý?“ Slyším, že si poví­dají dál o mně. Muž, kterého oslovují Rabbi, mluví o Boží moci, která se může projevit i právě na mně. Prý tyto Boží skutky musí dokončit, když je k tomu příhodný čas, dokud je den.
Mně je celkem jedno, jestli je den nebo noc. Jsem slepý. To, že tu sedím přes den, je jen proto, že v noci tu niko­ho nepotkám. A almužnu potřebu­ji, abych nezemřel hlady ... (více v časopise)

 
AWANA -Okénko
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

... Pojďme tedy otevřít okénko do jednoho z prvních klu­bů v České republice –z Církve bratrské v Pardubicích. S kým se v pardu­bickém klubu můžete potkat? Předně s 35 nadšenými dětmi, se kterými v ma­lých skupinkách pracuje 11 vedoucích. Pak tu také potkáte tajemníka klubu. To je vedoucí, který se stará o to, aby děti byly odměňovány spravedlivě, včas a podle stanovených pravi­del. Děti, tým vedoucích i tajemníka uvidí­te v každém klubu. Ptáte se, co tedy tvoří vůni pardubického klubu Awany? Já vám to prozradím ... (celé v časopise)

Radek Kalenský
 
VE VČELÍM DOMEČKU
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

... Pro mě jsou inspirací, abych si stále nově připomínal, že sebehorším období naděje na nové jaro a nový život neumírá. A že jednoho dne všechno nynější trápení skončí ...
(více v časopise)
... Od včelí matky jsem se naučil prozíravosti – chceš-li si zajistit úspěch v tom, co děláš, věnuj se důkladné přípravě dlouho předtím, než přijde začátek či vrchol tvého díla. Začni vskrytu a mnohem dříve, než ostatní. Dobrá příprava je prvním krokem k úspěchu! ...

Petr Plaňanský

 
DĚDA A RÁDIO
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

Jak jsme si udělali „rádio“

„Dědo, mě by zajímalo, jak to bylo s posloucháním rádia během 2. světové války. Slyšel jsem totiž, že se směly poslouchat pouze německé zprávy, jiné se poslouchaly tajně.“
„Dříve, než ti odpovím, chci ti ukázat způsob, jak Bůh řeší otázku: Jak člověk může uslyšet jeho dobrou zprávu ...

... Bůh ví, kdo chce slyšet jeho hlas, ale k tomu, aby Bohu rozuměl, potřebuje člověk čisté srdce. Srdcem se myslí náš vnitřní, neviditelný orgán, který je přirovnáván k lidskému srdci, bez kterého není možný život. Když naše srdce přestane pracovat, končí náš život na zemi. Ale to duchovní, očištěné srdce je nástroj, který nám umožní Boží slovo slyšet a porozumět tomu, co si Bůh přeje abychom konali. Podobně je to s posloucháním rádiových programů, které jsou vysílány pomocí elektromagnetických vln. Ty jsou bez rádiového přijímače pro naše oči neviditelné a pro uši neslyšitelné. Je to obdobné jako s tím novým jiným srdcem. No, a teď zkusím odpovědět na tvou otázku: Poslouchání cizích zpráv, tzn. jiných než povolily německé úřady, bylo zakázáno a přestoupení zákazu tvrdě trestáno. Pro nás ovšem bylo jednoduché tento zákaz dodržet: neměli jsme rádio! Neměli ho ani rodiče mého kamaráda Vlada, a přesto jsme chtěli vědět, co ty zakázané zprávy obsahují. Rozhodli jsme se tedy, že si „rádio“ uděláme. Myšlenka a nápad tu byl, ale jak ho uskutečnit? ...
(celé v časopise)

vzpomíná Děda Míla
 
TEEN CHALLENGE
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

Teen Challenge (čti: týn čelendž) je organizace, která vznikla před padesáti lety v Americe. Autorem myšlenky byl David Wilkerson. Starší z vás ho možná znají z knihy Dýka a kříž nebo Začalo to Dýkou a křížem. V České republice působí tato organizace už 15 let. Pomáhá lidem, kteří se na nějaké své životní křižovatce vydali špatným směrem a mají namířeno „z kopce dolů“. Lidem, kteří se z nějakého důvodu stali závislými na alkoholu, drogách, automatech a asi je možností závislostí ještě víc. Mít na něco závislost znamená, že tu věc nebo činnost tak potřebuji, že bez ní nemohu být. Jednoduše, stanu se toho otrokem. Nejhorší na tom je, že to začíná nenápadně, jakoby se z kamaráda stal během vašeho přátelství otrokář. Takových závislých lidí = otroků žije kolem nás stále víc a jen velmi těžko se svých okovů zbavují. Skoro vždycky jim v tom boji se závislostí musí někdo pomáhat. Dělají to různé organizace, ale nejsilnějším pomocníkem je Bůh. A právě k němu vede Teen Challenge. V naší republice ... (celé v časopise)

Irena Zemanová

 
VY SLEDUJETE, MY HODNOTÍME – Simpsonovi
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

Ptám se:
Jsou Simpsonovi užiteční nebo se jedná o zábavu škodlivou? Mnozí se mnou budou možná polemizo­vat. Ale posuďte sami, jak by se na to, co seriál propaguje, díval Pán Ježíš ...

Zákaz vysílání
Díky Bohu, že existují země, ve kterých parlament zakázal Simpsonovi vysílat. 22. září 2008 to bylo například Rusko ...

(celé v časopise)

„Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je‑li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte…a Bůh pokoje bude s vámi.“

teta Míša
 
NAŠE OTÁZKY A VAŠE ODPOVĚDI
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

Ahoj všichni!
Téma dnešního vydání vám bude možná trošku cizí, nicméně si myslím, že jste o tom taky už něco zaslechli. Ekonomická krize. Na otázky týkající se tohoto tématu jsme se snažili ptát spíše inteligentních lidí, abychom vám alespoň trochu vyjasnili obzor, leč musím přiznat, že u některých, se záměr minul účinkem.

Téma: Ekonomická krize

 1. Myslíš si, že současná ekonomická krize představuje reálnou hrozbu pro lidstvo?

2. Dalo se podle tebe krizi zabránit?

3. Ovlivnila krize nějakým způsobem tvůj život? Snažíš se třeba míň utrácet?

4. Jak dlouho myslíš, že ještě potrvá krize?

5. Sleduješ dění okolo krize nebo je ti to jedno?

(více v časopise)

Velislav 27 let /Sofia Bulharsko/, Adam 12 let /Olomouc/, Pavlik 14 let /Červenka/, Vašek 15 let /Mohelnice/, Adámek 8 let /Loštice/.

Vaši Ewik a Ládík
 
OVEČKY – Jak Kuba objevil Ameriku
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

Ahoj děcka,
to jsem já – Kuba. Pama­tujete se na mě? Psal jsem vám, co jsme dělali v klubu Oveček. Dnes bych se s vámi rád podělil o jednu velkou novinu, kterou jsem se tento týden v klubu Oveček dozvěděl, protože to je fakt bom­ba! Ta ohromující zpráva zní: Pán Bůh k nám mluví svým slovem.
Věděli jste to? Já tedy vůbec ne. Dosud jsem si myslel, že Bůh nemluví. Dospělí sice říkají, že s Bohem mluví, ale já jsem nikdy nic nesly­šel. A pak teta, co nás učila v klubu Ove­ček (my jí někdy říkáme velká Ovečka), říkala, že Pán Bůh k nám lidem mluvil vždycky. Má nás totiž moc rád a chce nám toho mnoho povědět.
Představte si, že ... (celé v časopise)

Kuba
 
DENÍK BOŽÍHO BOJOVNÍKA
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

Doba soudců
Bůh si vyvolil Izraelský národ, aby na něm ukazoval své podivuhodné záměry s celým lidstvem. Podle toho, jakým způsobem Bůh jedná s Izraelem, se můžeme pořád znovu učit, protože stejně tak jedná
s každým člověkem osobně. ZRA EL znamená Boží bojovník neboli Bůh bojuje.

Co měl Izrael dělat, když doputoval do zaslíbené země?
-poslouchat ve všem Hospodina, svého Boha,
-spravedlivě rozdělit území,
-získat nad svým územím vládu,
-porazit všechny nepřátele,
-udržet si svoji víru a být věrný,
-nepřizpůsobovat se vlivu okolí, ...

Jenže všechno bylo jinak!
... (více v časopise)

 
NETOPÝREK – Lev a beránek
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

... Za­točil se ve vzduchu a padal dolů. Snažil jsem se brzdit, ale pád byl stejně dost tvrdý. Nevěděl jsem, co se stalo. He­kal jsem na zemi a točila se mi hlava, když jsem najednou nad sebou ně­co zahlédl. „Ježkovi oči!“ Vypískl jsem,… LVICE… Tady v Americe!? Zírala na mě a vypadala docela hladově. Zavřel jsem oči a říkal si, že tohle nebude legrace a po­malu začal přemýšlet o posled­ních věcech netopýrů. Vtom jsem ucítil její drsný jazyk, jak mě něž­ně olizuje. „Co..co to děláš?“ Vy­koktal jsem strachy. „Olizuju tě, aby tě nic nebolelo,“ odpověděla klidně, ještě mi věnovala pár mokrých lízan­ců, a pak se otočila a ... (celé v časopise)

Iveta Doležalová
 
TŘINÁCTÁ KOMNATA
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

V minulém čísle jsem vám slíbila, že se vrátíme k zakázaným sexuálním oblastem. Tak – tady jsou!

PORNOGRAFIE
Slovo pornografie je řeckého původu a znamená znázornění lidského těla nebo sexuálního chování, která nemá jiný účel než podněcovat touhu po sexu. Jinými slovy, jsou to časopisy, ve kterých jsou nafoceny
nahé ženy i nazí muži provozující sex. Fotografie jsou velmi často velmi vulgární až zvrácené. Kromě časopisů můžete narazit na filmové zpracování pornografie a také nesmíme zapomenou na pornografické a erotické weby na internetu. Všechno toto je naprosto nevhodné i pro dospělé a pro děti už vůbec ne.
Proč je pornografie nebezpečná? Protože JE TO HŘÍCH A PAST
-probouzí žádostivost a chtíč,
-vytváří závislost na sexu a fantazijních představách, které spoutají, zahlcují mysl a duši
-zaměňuje lásku za sexuální prožitek,
-vytváří falešnou realitu, nezobrazuje pravdivý, ale klamný svět..
Jak proti tomu můžu bojovat? Můžu si říct: Nechci se tím vůbec zabývat, JSEM PRO TYTO VĚCI JAKO SLEPÝ.

DĚTSKÁ PORNOGRAFIE

PEDOFILIE

PROSTITUCE

Připomeňme si, že všechny tyto sexuální praktiky a oblasti o kterých jsme psali BŮH ZAKÁZAL! Je to v Božích očích ZLÉ ... (více v časopise)

... Nemohou nikdy přinést vnitřní uspokojení a naplnit naši touhu po lásce a pokoji. A i kdyby byly zdrojem nepředstavitelného bohatství, bude toto bohatství proklaté a nepřinese žádné požehnání a nic dobrého.

S láskou teta Míša
 
ZDRAVÍ ŠTĚPÁN
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

(celé v časopise)
...Byly to zvláštní Vánoce. Pochopil jsem, že vůbec nezáleží na množství balíčků pod stromečkem ani na tom, kolik se za ně utratí. Už vždycky si budu pamatovat dědu, který nerozbalil nic a přesto bylo jasné, že je šťastný a svůj dárek považuje za úžasný.(Ale neříkejte to mamince, aby mi příští Vánoce nechtěla jenom zahrát.)

Váš Štěpán

 
DOPIS Z IZRAELE
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

... Balili jsme balíčky pro vojá­ky, kteří museli bojo­vat v Gaze. Kupovali jsme jim teplá trička a ponož­ky, mýdla, kartáčky na zuby a pastu a sladkosti. Ale nejdů­ležitější byl dopis, do kterého jsme jim napsali, že jim děkuje­me, že se za nás takhle obětují a že se za ně modlíme. Jak jsem vám už psala, je tu vojenská služba povin­ná a tentokrát byli povolaní i re­zervisté, otcové rodin. Všichni to tady bereme tak, že vojáci jsou táto­vé a bráchové nás všech. Říká se jim "banim", synové ... (více v časopise)

Pozdravuje vás Daniel

 
NÁŠ RR - Báseň
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09
Ahoj, Martina se jmenuju,
Royal Rangers navštěvuju.
Každou středu v 16 hodin,
jsou tu děti z různých rodin.
Uzly se spolu učíme,
venku na hřišti řádíme,
a na výpravy jezdíme.
O prázdninách se neflákáme,
na tábor vždy pospícháme.
Táboříme pod Vlčí skalou,
nebo možná trochu stranou.
Ve stanech míváme mravence,
ale těm rozdáváme kopance.
Na ohni děláme obědy,
důkladně trestáme nezbedy.
Ti pak musí kliky dělatTi dělat
a talíře umývat.
Nejhorší je poslední den,
samé uklízení a balení jen.
Když se podíváš na naše webovkywebovky
a o prázdninách se zvedneš ze své pohovky,
na táboře tě rádi uvidíme,
místo ve stanu pro tebe připravíme!
Tak já končím svoje povídání,
v Royalu budete vždy uvítáni.

Ahoj Martina

 
PRO RODIČE
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

Milí čtenáři,
v prosincovém čísle jsme vám psali, že není úplně jisté, jestli se nejedná o číslo poslední. S napětím jsme očekávali, jak dopadne roční vyúčtování. Při účetní uzávěrce naše konto vykázalo kladný zůstatek, a tak teď můžete držet v rukou první letošní číslo. Moc děkujeme všem, kdo zaplatili více, než bylo stanovené předplatné, i všem kteří přispěli zvláštním sponzorským darem.
V novém roce vám představujeme některé nové rubriky, ty nejoblíbenější zůstávají. A budeme rádi, když i vy zůstanete s námi v kontaktu. Louskáček se těší na vaše odpovědi a nám v redakci udělá radost každý váš pozdrav, jako je například tento:
Osobně bych Vám moc ráda napsala … Nemohu najít vhodná slova… Vaší práce si hluboce vážím a přeji Vám mnoho úspěchů v této bohulibé činnosti! Vaše internetové stránky jsou skutečně moc hezké …

čtenářka z Pacova

Uvítáme i kritické připomínky a nápady, které nám pomohou, abyste Kroky stále rádi četli. Všem školákům přejeme, aby se jim dařilo a měli dobré kamarády. Možná, že někteří z vás mají před sebou ještě jarní prázdniny – těm posíláme přání, aby jim na ně zůstaly krásné vzpomínky.

z redakce zdraví Irena Zemanová
 
DENÍK BOŽÍHO BOJOVNÍKA
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 1/09

... Gedeon poslechl a Bůh se k němu přiznal. Získal úctu ve své rodině i ve městě. Před Gedeonem byl teď další úkol: vyhlásit válku nepřátelům - vybrat bojovníky a zvítězit.

Co je to modla?
Modly nejsou jen nějaké sochy nebo oltáře, které patří dávné historii. Jsou v každé době i dnes. Některé modly – idoly vypadají neškodně, ale v Božích očích jsou všechny stejně strašné, odporné a zlé ... (celé v časopise)