Kroky

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
ČÍSLO 2/09
OBSAH 2.ČÍSLA ROKU 2009
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

Postava
Doteky Afriky
Ve včelím domečku
Proti proudu - Věříš si?
Moravští bratři
Děda a focení
Historie Moravských bratří
Krok za krokem
Tim 2,2
Jmenuji se Han
Vy sledujete, my hodnotíme
Fotopříběh
Louskáčkovy oříšky
Naše otázky a vaše odpovědi
Ovečky - Kuba trénuje paměť
Pevnost Boyard
Pro předškoláky
Deník Božího bojovníka
Netopýrek - Není netopýr jako netopýr
13-tá komnata
Zdraví Štěpán
Dopis z Izraele
Kočka a čáp
Veselé rukavičky

 
DOTEKY AFRIKY
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09
... Další problém v Africe představuje nedostatek vody. Děti chodí každý den několik kilometrů nabírat do kanystrů vodu z blátivé studánky, kam chodí pít i divoká zvířata. Musí tedy počkat, až se tyto nebezpečné šelmy napijí. Když se potom vrátí unavené domů s vodou, tak místo uhašené žízně dostane celá rodina jen průjem nebo kožní vyrážku. Mezi tím v Evropě splachujeme pitnou vodou toalety. Zkus se nad tím zamyslet. Kolik  bys na vodě ušetřil pro podporu těchto lidí? ... (celé v časopise)
S pozdravem Lída Vlčková
 
VE VČELÍM DOMEČKU
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

... I včelí domeček skrývá svá tajemství velké proměny a zrození. Nová generace se ve velkém, díky stavebnímu pudu, vrhá na rozšiřování vnitřních prostor úlu. Moudrý včelař jim pomáhá vkládáním stavebních rámků a voskových mezistěnek. Včelky pak horlivě vystavují nové buňky a z nich celé plástve. Chystají se na nápor nové generace a především na blížící se sklizeň.
A ačkoli se u nich nedá mluvit o stejné prozíravosti, jakou mají lidé, přesto ... (více v časopise)

Petr Plaňanský
 
PLAVEME PROTI PROUDU - Věříš si?
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

... Do natáčení zbývaly tři týdny a nadšení Radka stále neopouštělo. Jen se nemohl rozhodnout, jestli se má pochlubit spolužákům a kamarádům. Co když zase prohraje? Nebudou se mu smát? Nebudou mu říkat, že je „lama“? Toho se přece jen trošku bál.
Nakonec však musel s pravdou ven. Den natáčení totiž připadl na ... (celé v časopise)

S láskou teta Míša
 
DĚDA A FOCENÍ
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

... S kamarádem Vláďou jsme si pořídili potřebné vybavení a s napětím vždy očekávali, jak se nám fotky podaří. To bylo zajímavé až tajemné, protože ten obrázek se na papíru objevoval postupně.“
„V té tmavé místnůstce osvětlené červeným světlem? To bych chtěl zažít.“
„Barevné obrázky v té době byly pouze vymalované černobílé fotky. V pozdějších letech jsem vystřídal různé fotoaparáty, pořídil jsem si zvětšovací přístroj a ... (více v časopise)

Vzpomínal děda Míla
 
HISTORIE MORAVSKÝCH BRATŘÍ
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

(celé v časopise)
... Početně byli původně Moravští bratři malou skupinou. Na mnoha místech však skrze jejich odhodlání, poslušnost a trpělivou práci konal Bůh velké skutky. Od počátku kladli důraz na naprostou důvěru  a spolehnutí se na Boha za všech okolností. Nechat se vést a následovat Pána Ježíše opravdově a bez ústupků.
Tím největším a nejvlivnějším česko-moravským exportem není pivo, broušené sklo nebo a vojenské zbraně,  je jím duchovní dědictví Jednoty bratrské – Moravských bratří.

Dana Popovská
 
KROK ZA KROKEM
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

... Sám Ježíš potvrdil existenci Božího království. Snad se mi podařilo ukázat ti správný směr. Tedy krůčky do místa, kde už nebude žádné trápení. Vydáš-li se za Bohem nemůžeš nic ztratit. Můžeš jen mnoho získat. Příště ti poradím, co dělat, aby dveře Božího království nezůstaly zavřené ... (více v časopise)

Dnes máte úkol: Přiřaď větu s číslem k písmenku: A-chvála, B-díky,C-přímluvy, D-vyznání hříchů, E-prosby 

Obdivuji tě Bože, jak jsi krásně stvořil stromy, kytky. 4
Chválím tě, jak jsi mocný, že tě i moře a hvězdy poslouchají. 6
Děkuji za to, že jsi mi pomohl nebýt hubatá na mamku.1
Prosím tě, Bože, aby se Terezka uzdravila. 5
Prosím tě odpusť mi, že jsem lhal o tom úkolu z matiky. Je mi to líto. 3
Prosím tě, ať ráno všechno stihnu, ať nechodím pozdě do školy. 2

 
NAŠE OTÁZKY A VAŠE ODPOVĚDI
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

1. Jak trávíš Velikonoce?

2. Jsou podle tebe z křesťanského hlediska významnější Vánoce nebo Velikonoce?

3. Co považuješ za symbol Velikonoc?

4. Máš rád Velikonoce? Proč?

5. Víš, proč se slaví Velikonoce?

(odpovědi v časopise)

Tak co? Věděli jste správnou odpověď na poslední otázku? Jestli vám to ještě do teď nedošlo, tak nejsprávnější odpověď byla ta Lauřina. Já se přiznám dobrovolně, že jsem to taky nevěděl. Ale tušil jsem to.

V českém znění odpovídali: Ivoš  20 let Šumperk, Adámek  8 let Loštice, Ondra 18 let Šumperk, Michal 16 let Hlubočky.
V anglickém znění odpovídala: Laura 33 let Pittsburgh USA

Ahojte všichni vaši Ewik a Ládík
 
NETOPÝREK - Není netopýr jako netopýr
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

... „To máš pravdu,“ přikývnul jsem, „ale já jsem trochu jiný netopýr než ty. Lítám ve dne i v noci. Nejsem odtud.“ Kulil na mě svá perličková očka a zjevně nechápal, co tím myslím. „Copak všichni netopýři nelítají jen večer a v noci a neloví hmyz?“ „Většinou ano, ale já jsem opravdu trochu odlišný. To by bylo na dlouhé vysvětlování. Nicméně všichni netopýři neloví jen hmyz. Je nás spooousta druhů. Někteří si pochutnávají na ovoci, jiní loví ryby.“ ... (celé v časopise)

Iveta Doležalová

Zatoulaný oříšek
Kolik druhů netopýrů se vyskytuje v ČR?
a) 2  b) 12  c) 26          
Ve které zemi byste mohli narazit na upíry?
a) v Rumunsku  b) v Brazílii  c) v Indii

 
TŘINÁCTÁ KOMNATA
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

Ahoj holky a kluci!
Stále ještě otevíráme dveře třinácté komnaty a nahlížíme do jejích tajemných zákoutí. Minule jsme si řekli něco zakázaných sexuálních praktikách a i dnes budeme na našich stránkách ukazovat především na sexuální čistotu před manželstvím a řekneme si něco o tom, co může vaši sexuální čistotu poskvrnit, přesto, že s nikým „nespíte“ ... (více v časopise)

1.Tesalonickým 4,3-5
Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou (se svým tělem) svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

Římanům 1,26
Proto je vydal Bůh v moc hanebných vášní.

Přísloví 3,7
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

S láskou teta Míša
 
ZDRAVÍ ŠTĚPÁN
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09
Ahoj kluci a holky!
Tentokrát vás nezdraví Štěpán, ale Karolína. Jsem jeho sestra. Je mi deset a chodím do čtvrté třídy.

Štěpán dlouho nechtěl, ale nakonec mi dovolil napsat místo něj. Příště bude psát zase on. Chtěla jsem vám říct, čím
v poslední době procházím a co mi pomáhá. Třeba to někomu pomůže, když zjistí, že na podobné trápení není sám.

Loni v listopadu jsme zjistili, že mám epilepsii. A můj život se okamžitě změnil. Táta mi ... (celé v časopise)

Zdraví Kája
 
DOPIS Z IZRAELE
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

(více v časopise) ... Jednou jsem vám  slíbila, že napíšu, jestli pršelo. Jezero Genezaretské ja  totiž zatím naší hlavní zásobárnou vody a protože se z  něj pořád odčerpává, jeho  hladina rychle klesá. Je nebezpečí,  že s ubývajícím tlakem vody do něj proniknou  solné prameny.  V poslední době v Izraeli ve sdělovacích prostředcích i ve školách a školkách vysvětlují, jak šetřit s vodou. Leden  byl jeden z nejsušších  měsíců od vzniku státu Izaele vůbec.  Do původní hladiny chybělo pět metrů. V  únoru a březnu  docela pršelo, ale ještě pořád je za co se modlit a sice za  čtyři  metry osmdesát k dosažení původní hladiny. Většina  Izraelců samozřejmě reptá,  když se jim promočí boty, protože  jsou zvyklí mít pořád sluníčko. Ale ve skutečnosti je všem  jasné a to se dozvíte i z předpovědi počasí, že déšť je požehnáním shůry.

Tak ahoj příště Daniel
 
MÍSTO ÚVODU
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 2/09

Je jaro, těší nás pohled na rozkvétající zahrady, brzo se k nim přidají i rozkvetlé koruny stromů. Květy nás na sebe upozorňují svou krásou, barevností a vůní. V tomto čísle je v několik článcích zmínka  o modlitbě. Ta sama o sobě je dostatečným námětem k přemýšlení. Mně se ale vybavuje: „...každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.“ (Kniha Zjevení Janovo 5;8). Není běžnou věcí, že by se pálilo kadidlo, jeho vůně je vůní slavnostní.
Našimi modlitbami se plní zlaté nádoby, ze kterých stoupá vůně. Je opravdu nádherná? Okolnosti, ve kterých se nacházíme, nás nutí k přemýšlení o tom, co je víc a co míň důležité, pečlivěji určujeme pořadí hodnot. Hledáme přátele, často potřebujeme radu, chvíli úniku          z tlaku starostí, místo bezpečí. To všechno nám nabízí Bůh v Pánu Ježíši. Moc sobě i vám všem přeji, abychom Ho vyhledávali a „nebeské zlaté nádoby“  plnili nádhernou vůní k Boží oslavě. A ty květinky kolem nás nám to mohou připomínat.
Mám zato, že i ostatní články vám přinesou zábavu a poučení. Jsme rádi, že i toto číslo mohlo  vykročit za svými čtenáři. Jsme rádi, že navštěvujete také naše webové stránky. Jsou tam některé  informace, které se do papírového čísla nevešly.
Přeji všem krásné jarní dny (patří k nim i déšť), jsou příslibem dobré úrody.

Za redakci Irena Zemanová