Kroky

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
ČÍSLO 5/09
POSTAVA PRO DETEKTIVY – Proroctví jako řemen
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

Už nějakou dobu bydlíme v Cesareji u našeho známého přítele, evangelisty. Je tu stále veselo a živo, má totiž hned čtyři dcery a všechny, „světe, div se“ jsou prorokyně. Povzbuzují nás slovem od našeho Pána, Ježíše Krista. Je nám tu tak dobře. O to víc jsme překvapeni, když přichází nějaký judský prorok. Tváří a chová se víc než záhadně. Znenadání přistoupí k jednomu našemu příteli a bez varování ... (celé v časopise)

Zdena Sedláčková

 
AWANA – Louskáčkovy kroky do nebe
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

Víte, co to je rébus? Ne, indický autobus to opravdu není. Je to hádanka, u které musíte zapojit všechny své dosavadní znalosti a zkušenosti, abyste ji vyřešily. Takové podobné „oříšky“ vám připravuje Louskáček v každém čísle Kroku. Zeptám se vás, děti: „Dokážete vždy rozlousknout všechny jeho oříšky?“ ... (více v časopise)

... S logickou zralostí se ve světe neztratíte, ale se zralostí duchovní nezabloudíte na cestě do věčnosti. Pán Ježíš je totiž jediný, kdo umí rébus vašeho života vyřešit. Váš náčelník Awany v ČR

Radek Kalenský

 
PLAVEME PROTI PRODUDU – Bouře
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

... Přistihla jsem se, že si říkám: „Jak zvláštní modlitby. Je vůbec možné, aby Pán Ježíš na ně odpověděl?“ A potom se to stalo. Začal foukat velmi silný vítr (to často za bouřek u vody bývá). Než jsme se stačili otočit, začaly kolem nás lítat ručníky, plachty a věci připravené ke hrám. Po chvilce však vítr ustal, mraky nad námi nekryly oblohu, vykouklo z nich sluníčko. Bouřková mračna doslova obešla rybník a za ním se spojila v jednu velkou bouřku. A dál pokračovala cestou, kterou jí Bůh naplánoval. Byli jsme svědky zázraku. Byl to pro všechny nejsilnější zážitek celého dne – Bůh se zjevil ve své laskavosti a trpělivosti s člověkem. Něco podobného možná prožili učedníci, když Ježíš utišil bouři na moři. Učedníkům šlo o život. A já věřím, že v té chvíli šlo o život i některým nevěřícím dětem, kterým v tu chvíli dal Bůh najevo, že existuje a že je má rád ... (celé v časopise)

Teta Míša

 
ZDRAVÍ KÁJA
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

(celé v časopise)
... Ale proč to píšu. Víte, úplně zbytečně jsem se nervovala. Dopadlo všechno jinak, než jak to vypadalo. Pro mě i pro bráchu. Teď to vím. Nemusíme se dopředu bát. Ať je to co chce. A taky bych měla víc důvěřovat Pánu Ježíši. Ať to dopadne jak chce, vždycky bude se mnou. Mohla jsem totiž chodit na dny Děti, pojďte si hrát. To je něco jako klub na sídlišti, ale bylo to tři dny od rána do večera. Strašně moc se mi to tam líbilo.

Ahoj Kája

P. S. Jo, už jsem v dorostu! Od října se začneme scházet. Už se moc těším. Jsem tam sice nejmladší, ale to nevadí. Příště bych vám napsala, co tam děláme a jak se mi daří.

 
PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

Kamarádi, v minulém příběhu k zamyšlení jsme si připomněli to, že Pán Bůh nestaví do služby jenom velké dospěláky, ale taky vás děti. A že i „malé“ děti můžou udělat lidem kolem sebe velkou službu. Dnešní příběh bude o stromech, o listí a šumění…
Léto pomalu odplulo a na noci pod širým nebem a šumění stromů v nočním vánku nám zbyly jen vzpomínky. Jen se podívejte z okna ven. Nebo ještě líp – vytáhněte rodiče na malou procházku do
lesa. Už jsou stromy tam u vás krásně barevné a veselé? Nebo některé snad už úplně holé? Zastavte se na chvíli a poslouchejte. Slyšíte šumění stromů? Král David táhl do boje s Pelištejci. A dobře věděl, že každý boj, ve kterém s ním Bůh nebude, je předem prohraný. Proto se modlil. A Bůh mu odpověděl:

„Neútoč. Obejdi je zezadu a napadni je od moruší. A když uslyšíš, že šustí vrchy moruší, jednej  rozhodně, protože tehdy vytáhne Hospodin před tebou, aby pobil pelištejské vojsko.“ (2. Sam. 5,23-24)

Představte si, že jdete proti někomu bojovat a Bůh vám řekne, ať stojíte a čekáte, až uslyšíte šustění stromu. Řeknete si: přece nemám v tak důležité chvíli čas na obcházení a čekání a poslouchání… Stačí jen si trošku připomenout, jak to vypadá ráno u vás doma. Rychle naházet věci do tašky, sbalit svačinu, ještě honem na něco mrknout kvůli písemce, trošku vyčistit boty, ve kterých jste včera hráli fotbal a honem rychle na autobus a do boje. V takové chvíli se přece vůůůůbec nemůžu zastavovat, abych se ztišil a poslouchal, jestli mě Pán Bůh náhodou nechce něco říct. A přece. Možná to, co nám chce říct, nás muže zachránit od špatného rozhodnutí nebo zlého jednání.
Víte, jak to dopadlo s Davidem? Ztišil se, poslouchal a věděl přesně, kdy má vyrazit do boje. Protože v těch moruších šel před ním sám Hospodin. Krásný barevný podzim vám přeje

Zuzzka

Přečti si: 2Sam 5,17-24

 
ZDRAVÍ ŠTĚPÁN
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

(více v časopise)
... Jsem moc rád, že mě naši tak podporujou. A taky chci ještě jednou poděkovat za všechny dopisy, které jsem do Kroků dostal. Budu se snažit na ně všechny odpovědět. Je fakt dobrý vědět, že nejsem na těžkosti sám. Pořád musím přemýšlet o tom Jonášovi. Jak ho Pán Bůh poslal do Ninive. Třeba ve třídě mezi spolužákama to někdy jako v Ninive vypadá. Jsem jediný ze třídy, kdo zná Pána Ježíše. Tak jsem tu asi správně. Jako Jonáš.

Štěpán

 
PLCH
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

... "No, to s tím roháčem, to není pěkná věc", říkaly si veverky. "Měly bychom tomu plchovi něco říct. Až budeme mít příští měsíc další schůzi, vybereme komisi, která pak zvolí nějakého vhodného veveráka, který by se pokusil tomu plchovi nějak naznačit, ale aby se neurazil, že když už po tom starém roháčovi háže, neměl by používat tak velké žaludy." "Ano, ano," přikyvovaly ostatní veverky. "A taky s tou prací, sběrem a tak, vždyť se pak v zimě nenají a umře." "Ano, ano, něco na tom je. Bude třeba mu to říct. Ale taková vážná věc, to se nesmí příliš uspěchat. Hlavně, aby si to ten plch nevzal nějak osobně." Týdny ubíhaly a nikdo z veverek za plchem nepřišel. Přeci jenom, napomenutí je vážná věc, chce to kus diplomacie, a tak se to neuspěchávalo. Starý roháč už byl samá boule a modřina. Byl potom tak mrzutý, že už skoro nevycházel ven a mnozí na něj úplně zapomněli. Listí zežloutlo, seschlo a při větru se snášelo mezi kmeny stromu k zemi jako podzimní sníh. Občas zrána už přicházely i první mrazíky. Stromy a louky pokrývala jinovatka a to ... (celé v časopise)

 
KUBA NA TÁBOŘE
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

(více v časopise)
... Jonáš věděl, že Bůh chce Ninivákům odpustit. Od začátku se mu Boží plán nelíbil. Chtěl, aby jediným správným národem na zemi byl jeho národ, Izrael. Líbilo se mu, že oni jsou ti borci, které si Bůh vyvolil.
I my si někdy myslíme, že jsme skvělí, jediní správní a otravuje nás, když se na nás někdo vytahuje a dovoluje si. Když mu budem přát všechno zlý a aby nás nechal na pokoji, nic to nevyřeší. Pokud mu ale budeme přát a modlit se za to, aby se setkal s živým Bohem, aby poznal Jeho lásku a dobrotu, má ten člověk šanci se změnit. Pak už nebude naším nepřítelem, ale přítelem. A tohle Jonáš nepochopil“.
No, já jsem to pochopil, a za tu paní u nás v domě se budu modlit. Možná, že je tak zlá jenom proto, že ji nikdo nemá rád a nepřeje jí nic dobrýho. Musím to říct mamce, jak na ni vyzrajem. Tak zatím,

Váš Kuba

 
FRIKULÍN
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

(celé v časopise)
... Soudobí Frikulíni také nejsnáze z těchto závislostí přecházejí na ty horší. Přece nebudu slaboch, abych si s ostatními nedal cigaretu?! Nebudu zbabělec, když můžu vyhrát spoustu peněz na automatu! Radši něco ukradnu, když bych nemohl mít to, co všichni ostatní! Být doma je nuda,
dám si radši „marjánku“. Všichni jsou tak nadšení z „perníku“ – asi na něm něco bude. Vždyť to dělají všichni… A teď mi řekněte, kde přesně začíná ZÁVISLOST???

 
NAŠE OTÁZKY A VAŠE ODPOVĚDI
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

Ahoj děcka!
Pokud plánujete přečíst si v tomhle díle Kroku naše otázky a vaše odpovědi, dozvíte se, jaké mají názory na dobročinnost ti, kterých jsme se zeptali.

Téma: Dobročinnost

1) Co si myslíš o ochraně přírody a organizacích, které se tímto zabývají?

2) Jaký je tvůj názor na charitu?

3) V jaké oblasti dobročinnosti je podle tebe nejvíce potřeba pomoc lidí?

4) Zapojuješ se do nějakých dobročinných akcí? Myslíš si, že je to potřebné?

5) Jaký si myslíš, že má Bůh názor na ochranu přírody?

(odpovědi v časopise)

Závěrem chci říci svůj názor: dobročinnost je velice důležitá věc, protože i na ní můžeme projevit svou víru. A naše víra se dobrými skutky posiluje. Naopak víra bez skutku je mrtvá víra, takže doufám, že pro vás tohle bude inspirativní.
Odpovídali: Adam – 8 let, Radka – 20 let, Terka – 18 let, Ivan – 24 let (Novosibirsk – Rusko)

vaši Ewik a Ládík

„Jak dlouho ještě bude země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Ale říkají: "Do naší budoucnosti Bůh nevidí." Jeremjáš 12: 4

 
NETOPÝREK – Setkání
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

... „Tak dobře, díky moc za tvoje povídání,“ ukončil jsem své myšlenky. „Poletím už zpátky, čas odpočinku skončil, musím zase cestovat.“ Papoušek zamával křídly, „měj se a pozdravuj další papoušky, až nějaké potkáš.“ Slíbil jsem mu to a odletěl směrem k pralesu. Nedalo mi to. Chtěl jsem vidět tvora, který vlastně měl už dávno vymřít nebo se za tu dobu vyvinout v něco jiného, když z jiných jeho současníků se za ty miliony let vyvinul kdovíkdo. Jak mám tomu, co profesor povídá, rozumět? Už tam nebyl. Večer jsem se vydal zpět k pobřeží, když ... (více v časopise)

Iveta Doležalová

 
TŘÍNÁCTÁ KOMNATA
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

Ahoj holky a kluci! Co mám dnes pro vás skryto za dveřmi 13-té komnaty? Povídání o velkých změnách a šťastném manželství ... (celé v časopise)

- že na mě čeká doma ON nebo ONA s otevřenou náručí;
- že v JEHO nebo v JEJÍM živote neexistuje žádný náhradník/náhradnice, na kterém mu nebo jí záleží víc (milenec nebo milenka)
- že se mohu svěřit JEMU nebo JÍ s každým svým problémem; že se nemusím stydět za své chyby a nedostatky,
- že si mohu odpočinout a zapomenout na všechny starosti a problémy toho dne;
- že se mohu s NÍM nebo s NÍ modlit.
- že nemusím očekávat napětí, hádky a výčitky;
- že nemusím hledat jiné místo odpočinku (hospodu, kamarády, náročného koníčka)
- že můj domov je prostě „malý ráj“

Bez Boha to téměř nejde – slovo „téměř“ je na místě. Existují i nevěřící rodiny, kde se žije radostně a ve vzájemné úctě. Ale děje se to velmi výjimečně. Mnohem častěji slyšíme o rozbitých rodinách, nevěrách a opuštěných dětech. Recept jak dobře „upéct“ manželství máme v Bibli. Nejde to ze dne na den, potřebujeme být trpěliví a vzájemně se chtít mít rádi. Problémy řešit na kolenou a v modlitbách. Někdy to vyžaduje pořádnou dávku pokory i odvahy. Stojí to však za to. Šťastné manželství – je manželství, do kterého jste přizvali Pána Ježíše. S láskou

teta Míša

 
O IZRAELI TROCHU JINAK
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

... V Izraeli bývá dost teroristických útoku, ale snaha zničit Izrael je i dost tichá a nenápadná. Nepřátelé pašují do země drogy, protože vědí, že to je spolehlivý způsob, jak ničit lidi. Drogy jsou tichým zabijákem, který je ještě horší než rakety, protože si je lidé na začátku sami berou dobrovolně. Jsou statistiky, podle kterých dnes každý DESÁTÝ obyvatel Izraele pravidelně nějaké drogy užívá. Mezi nimi jsou i školáci ...

(více v časopise)

... Proto vznikl náš projekt Archa Spásy – tak jako Noe udělal archu na záchranu před potopou, tak tahle je plánována na záchranu před závislostmi. Chceme pracovat s lidmi na ulicích, povídat si s nimi a ukazovat, že vysvobození je možné. Ženy, které by se rozhodly opustit starý život, bychom chtěli vzít do velkého domu, kde by mohly případně i s dětmi bydlet, učit se žít ve svobodě a s Pánem Bohem. Pomoci budou potřebovat také mnozí jejich příbuzní, protože se hodně trápili a už ani nevěří, že se s jejich blízkými může něco změnit.
Bude to těžká práce, tak jestli chcete, můžete si na tyto lidi na dně i na nás občas v modlitbě vzpomenout. I vy tak můžete pomoci:-)!

Igor a Rut Semjatičovi
dnn.vodickovi.cz/archa
 
18. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

Royal Rangers má pět věkových kategorií: greenhorni – 1.-2. třída, trappeři – 3.-5. třída, rangeři – 6.-9. třída, junioři – od 9. až do dospělosti a Royal rangers – vedoucí. Já chodím do rangeru. Chodí nás tam jen šest a dva vedoucí, ale například greenhornu nebo trapperu je hrozně moc ...

(celé v časopise)

... Skoro každý měsíc je nějaký výlet nebo víkendovka společná pro všechny a já na ni jedu vždycky,když můžu. Tábory jsou ale nejlepší! Všichni tam jsou věřící a já se tam cítím dobře, hrajeme bezva hry, chodíme na výlety, soutěžíme, zdoláváme lanové překážky, plníme táborovou třináctku (to je něco jako bobříci, ale každý tábor je trošku jiný, ...
Pokud se chcete dovědět o Royalu víc, koukněte se na www.royalrangers.cz

Markéta

 
MÍSTO ÚVODNÍKU
ROČNÍK 2009 - ČÍSLO 5/09

Jonáš. Již podruhé nám ho připomíná Štěpán a tentokrát se přidává i Kuba vyprávěním, jak jeho příběh prožívali na táboře. Má tento populární prorok co říct i lidem 21.století? Mně se na něm líbí, jak velmi je nám podoben – až na tu fyzičku – do Ninive to neměl zvlášť blízko. I nám se občas stane, že od svěřeného úkolu utíkáme, i my k tomu máme své důvody. I my bychom někdy Boží vzkazy raději interpretovali jinak a Jeho spravedlnost a trpělivost (hlavně vůči jiným) nechápeme. Jak dopadlo Ninive víme, jak pokračoval dál Jonáš, ne.

Kéž by naše kroky byly vedeny poslušností. Máme možnost a příležitost vyřizovat vzkaz o Boží milosti a Jeho záchraně v Pánu Ježíši hříšnému světu kolem nás. A nemáme to tak daleko jako Jonáš do Ninive. Pokání ninivských se týkalo i dětí. Slyšely děti v našem okolí o záchraně před nebezpečím,  které jim hrozí? Možná i časopis KROKY jim muže přinést důležité informace, které jim pomohou správně se rozhodnout na tom nejdůležitějším životním rozcestí i na dalších, které se na naší cestě životem vyskytnou. Časopis můžete nabídnout, máme několik čísel starších ročníků, několikrát celý loňský, několik čísel letošních. V předvánočním čase by našly uplatnění zvlášť čísla vánoční. Můžete si o ně napsat.

Příjemné chvíle při procházce KROKY přeje za redakční tým

Irena Zemanová